Друштво за трговија и производство МАКПРОГРЕС ДОО Виница

Преземете ја нашата политика на засегнати страни тука.

Одговорно лице за имплементација на Планот за вклучување на засегнатите страни „МАКПРОГРЕС“

Правен советник: Елена Герасимова

Е -пошта: elena@makprogres.com.mk

МобНа 070 323 698

Факс. 033 362 299